​Doneer voor "Vrouwen vol Zelfvertrouwen"

Vrouwen vol Zelfvertrouwen geeft vrouwen de kans om een jaar lang begeleid te worden naar een gezond zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.


​Doneer nu en geef nog meer vrouwen de kans om meer zelfvertrouwen te krijgen


Maak je ​gift over op rekeningnummer BE05 0018 3925 3675 (B​IC-code: GEBABEBB), op naam van We Balance vzw.

Als je gift minstens €40 bedraagt op jaarbasis, heb je recht op een belastingvermindering die tot 45% kan bedragen. ​In ​het geval van 45% belanstingvermindering betaal je voor ​je gift van €40 dus maar €22.
Dit volgens de voorwaarden in artikel 145/33 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. ​

Om je gift fiscaal te kunnen aftrekken, bezorgen we j​ou een fiscaal attest. ​Wij versturen je attest per post, in de eerste maanden van het jaar ná de gift(en).

Dankjewel!

​De retro-fo​to's zijn gemaakt door fotografe Boukje CanaanPure PowerVrouwen
Pure PowerVrouwen

Copyright 2023 by vzw We Balance - Pure PowerVrouwen

>