​​Vera Segers, Partner in business support:

​“Balans tussen denken en voelen​”

​​In haar bedrijf inspireert Vera Segers ondernemers om het talent van hun medewerkers naar boven te halen zodat hun bedrijf succesvol kan zijn en de werknemers zich kunnen ontplooien en gelukkig zijn in hun werk. Dat doet ze in een partnerschap met 4 personen, elk met zijn eigen expertise. Zij richten zich op MKB/KMO-bedrijven met 20 tot 250 personeelsleden en leveren support aan de ondernemer om over de ganse linie zijn bedrijf op een hoger plan te brengen.

Vera Segers - Pure PowerVrouwen

Vera: “Ik heb 32 jaar gewerkt als personeelsmanager in grote MKB/KMO bedrijven en bij Multinationals. Met name de laatste jaren van mijn loondienstverband zag ik het korte termijn denken en handelen gemeengoed worden en enkel financiële targets nog telden. Per kwartaal moest er bijgesteld worden in denken en soms zelfs in personele wensen.

Uitsluitend financiële/ rationele besluiten werden genomen om de aandeelhouders ter wille te zijn. De kracht van de medewerker kwam niet meer aan bod en werd zelfs niet meer gezien.

Van huis uit stond ik mentaal in het leven. In mijn werk wordt hier ook vaak van uitgegaan. Doordat ik mentaal op feiten gebaseerde besluiten nam, kwam mijn gevoel te weinig naar voren in mijn besluitvorming. En daar worstelde ik mee. Ik wilde graag meer evenwicht brengen tussen mijn denken en mijn gevoel.

Steeds geconformeerd

Nu zie ik dat ik mijn capaciteiten lang niet volledig heb benut doordat ik geen balans vond tussen mijn denken en gevoel. Ik heb me vaak geconformeerd aan hetgeen van mij verwacht werd. Dit heb ik heel lang niet echt als probleem ervaren totdat mijn werksituatie erg drukkend werd door het ontbreken van aandacht voor de mens.

Tegelijkertijd verslechterde de relatie met mijn lievelingszus (door de situatie van mijn moeder). Juist het samengaan van deze situaties heb ik als een moeilijke periode ervaren. Tot dan dacht ik dat ik het verleden tot een handelbare en acceptabele situatie had gemaakt.

Niet dus!!

In die tijd startte ik mijn eigen bedrijf en ik raakte ervan overtuigd dat wanneer mijn ratio en gevoel meer in balans zouden zijn, de besluiten die ik zou nemen veel beter bij mij zouden passen. Ik wilde gevoelsmatig signalen kunnen oppikken, ze kunnen herkennen. Sommige mensen zijn daar heel goed in en daar heb ik veel bewondering voor, dat wilde ik ook. Ik wist dat ik daar overtuigingen of oordelen voor moest loslaten. Ik wilde in het moment zelf kunnen zijn, mét mijn gevoel, zodat dat een verrijking zou zijn voor mij en voor mijn klant.

​Zeker geen psycholoog!

​Een coach moest voor mij zeker geen psycholoog zijn! Mijn beroepsmatige ervaring met psychologen/ coaches is dat ze een vast programma “afdraaien”, een model toepassen, en dat ze niet echt luisteren naar wat die ene unieke mens die tegenover hen zit bezighoudt. Ik wilde een coach die luistert naar waar ik op dat moment “zit”, mee bezig ben, en van daaruit samen de weg op gaan om stappen te zetten in de richting van mijn doel, dat vind ik waardevol.

Anja heb ik leren kennen als een integer mens, een ervaringsdeskundige die haar kwetsbaarheid durfde te delen. Iemand die zich niet als een alleswetende juffrouw boven mij plaatst. Ik durf bij haar kwetsbaar te zijn.

Voor mezelf kiezen

​De training heb ik als positief ervaren en het gaf mij voor 90% een toets om te voelen dat ik heel goed bezig ben. Lastig voor mij was toen ik merkte dat wanneer ik echt voor mijn doel ging, ik het soms iemand anders heel moeilijk maakte. Om ook dan voor mezelf te blijven kiezen, geen stap opzij te zetten, daar moet ik nog aan werken.

Ook de systemische opstelling waarbij duidelijk werd dat mijn obstakel nog steeds “oud zeer” is, vond ik indrukwekkend. Ik hoopte zó graag daarmee klaar te zijn. Ik moet geduld hebben en “liever” zijn voor mijzelf. Daar ga ik nog veel mee oefenen door er nu dagelijks bewust mee om te gaan.

Gevoel toelaten

Ik ben me er meer bewust van welke ruimte ik aan een ander geef en welke ruimte ik zelf inneem. Het is op heel gevoelige momenten voor mij mogelijk om dieper op mijn gevoelens in te gaan, al kan dat soms heftig zijn. Ik heb niet de neiging om het nog te ontwijken en ik voel mij ook niet meer heel slecht of egoïstisch daarna.

Wanneer ik een gesprek met iemand aanga, ga ik open het gesprek in. Ik bereid me minder voor en kan beter spontaan op situaties ingaan.

De training bij Anja heeft me dus heel wat opgeleverd. Anja is een ideale coach voor mensen die vrij nuchter in het leven staan maar wel beseffen dat er op gevoelsniveau iets moet veranderen (kwetsbaar zijn) om echte stappen te kunnen zetten.”


Vera Segers


Copyright 2023 by vzw We Balance - Pure PowerVrouwen

>