Vrouwelijke Kracht CoachKaarten

Iedere kaart in deze set Vrouwelijke Kracht CoachKaarten heeft een cijfer. Je kan je richten op de woorden die op de kaarten staan of op je eigen intuïtie. Een bijkomende mogelijkheid om de kaarten te gebruiken is op basis van de cijfers.

Deze cijfers zijn niet zomaar willekeurig bij de woorden geplaatst, maar tijdens het ontwerp doordacht gekozen, in overeenkomst met het thema van iedere kaart. De cijfers zijn gebaseerd op de principes van de numerologie en representeren een persoonlijk proces.

Het zou te ver gaan om de hele wetenschap van de numerologie hier uit de doeken te doen. Wel wil ik je graag een eenvoudige basis meegeven zodat je, indien je dat wil, de cijfermatige aanpak kan hanteren bij het gebruik van de Vrouwelijke Kracht CoachKaarten.

Belangrijke noot

Cijfers op zich zorgen er niet voor dat je dingen voor mekaar krijgt; ze laten je enkel zien hoe je resultaat kan bereiken. Numerologie is een tool, het is geen antwoord. Het antwoord ligt in jou. Wees open en bereid om de betekenis van de cijfers te ontvangen. Laat je intuïtie werken.

Een korte achtergrond van numerologie

Pythagoras, de Griekse wiskundige filosoof was ervan overtuigd dat alles in het universum wiskundig geordend was en uitgedrukt kon worden in de vorm van cijfers. Eén van zijn filosofieën was zijn overtuiging dat cijfers “heilig” zijn en onafhankelijk van enige materiële vorm bestaan. De wetenschap van de numerologie is gebaseerd op deze overtuiging.

Net zoals het universum beweegt volgens bepaalde cycli en patronen (denk bijvoorbeeld aan de zon, de maan, de zeeën en jaargetijden) zo beweegt ook de aarde en al haar levende wezens. Het feit dat wij mensen zijn staat ons toe een zekere mate van controle uit te oefenen terwijl we doorheen deze cycli bewegen en ontwikkelen.

Er bestaan verschillende numerologische systemen met allemaal een verschillende oorsprong. Ze hebben elk hun eigen klemtonen en nuances. Ik schrijf hier enkel over het systeem dat ik zelf 15 jaar geleden heb aangeleerd gekregen vanuit een oude traditie. Als jij een ander systeem kent, gebruik dat dan gerust. Het is echter af te raden om twee systemen door mekaar te gebruiken.

Numerologie van de Vrouwelijke Kracht CoachKaarten

A. Enkelvoudige cijfers

In de basis werken we hier met de betekenissen van de cijfers van 1 tot en met 9. Een meervoudig cijfer op een kaart herleid je tot een enkelvoudig cijfer door de cijfers op te tellen. Bijvoorbeeld wanneer je de oranje kaart “17. Mijn denken en voelen zijn in evenwicht” kiest of trekt, tel je de cijfers van de kaart op: 1 + 7 = 8. Je kan in dit voorbeeld onderzoeken welke de numerologische betekenis van de 8 is en hoe dit in relatie staat tot de woorden op de kaart en/of jouw persoonlijke vraag waarvoor je de kaarten inzette.

cijfers - zelfvertrouwenEen ander voorbeeld: de rode kaart “111. Zelfvertrouwen”: 1 + 1 + 1 = 3.

Het kan zijn dat je een extra stap moet doen om tot een enkelvoudig cijfer te komen. Bijvoorbeeld nr 29: 2 + 9 = 11. Dit is nog steeds een meervoudig cijfer, dus in dat geval doe je 1 + 1 = 2.

B. Meervoudige cijfers

De meervoudige cijfers geven meer informatie over de enkelvoudige cijfers. Dit geldt voor de cijfers van 10 tot en met 22. Zo geeft bijvoorbeeld 13 meer informatie over 4. Als basis kijk je in dit voorbeeld naar de betekenis van de 4 (sociaal, verbinden) en de bijkomende informatie vind je bij 13 (transformatie). Het gaat hier dus om je bereidheid je eigen transformaties door te maken door de verbinding met anderen durven aan te gaan.

Wanneer je een meervoudig cijfer hebt dat groter is dan 22, bijvoorbeeld 32, dan kan je enkel vereenvoudigen tot 3 + 2 = 5 en heb je geen bijkomende informatie. Je spreekt in dit geval van een “pure 5”.

C. Afzonderlijke kaarten

Je kan er enerzijds voor kiezen om te werken met de cijfers van de afzonderlijke kaarten.

Een voorbeeld: je werkt met sjabloon 4 om te onderzoeken hoe je meer zelfvertrouwen kan krijgen en je trekt hierbij de volgende kaarten. (We gaan er in dit voorbeeld van uit dat je enkel met de cijfers werkt; dus dat je de woorden op de kaarten achterwege laat)

A. Wat is mijn grootste kwaliteit?

Vrouwelijke Kracht CoachKaarten - cijfersOranje kaart 14: 1 + 4 = 5
Numerologische betekenis van 5: communicatie.
Bijkomende informatie 14: in communicatie je niet laten beïnvloeden door anderen.

B.Waarvoor ben ik bang waardoor ik mezelf tegenhoud om meer zelfvertrouwen te hebben?

Gele kaart 25: 2 + 5 = 7
Numerologische betekenis van 7: toelaten van je gevoel.
Bijkomende informatie is er niet aangezien 25 groter is dan 22. We zitten hier dus met een pure 7.

C.Wat kan me helpen mijn angst te overwinnen en mijn kwaliteiten gemakkelijker naar buiten te brengen?

Rode kaart 92: 9 + 2 = 11 en 1 + 1 = 2
Numerologische betekenis 2: samenwerkend, grenzen beter aangeven.
Bijkomende informatie 11: deze grenzen kan je beter ontdekken en aangeven door je mannelijke en vrouwelijke kanten beter in evenwicht te brengen.

D. Globaal cijfer

Anderzijds kan je werken met het globaal cijfer van een legging. Daarvoor pas je de volgende formule toe:

Oranje kaart + rode kaart – gele kaart = globaal cijfer

Indien nodig vereenvoudig je dit cijfer. (Indien je met meer dan 1 kaart van iedere kleur werkt, zoals bijvoorbeeld bij sjabloon 3, gebruik je deze formule: som van de cijfers van de oranje kaarten + som van de cijfers van de rode kaarten – som van de cijfers van de gele kaarten)

In het voorbeeld van hierboven krijg je dan: 14 + 92 – 25 = 81 en 8 + 1 = 9. Voor het globale antwoord op je vraag voor deze legging kijk je in dit voorbeeld bij het cijfer 9.

E. Betekenis van de cijfers

 1. Individualiteit, moedig, leiderschap, wilskracht
 2. Samenwerkend, soepel, diplomatiek, brengt verzoening tot stand, geeft grenzen aan
 3. Expressie, dromen en doelen omzetten in resultaat
 4. Verbinding, trouw, consistent, verantwoordelijk, sociaal
 5. Communicatie, nieuwsgierig, snel, avontuurlijk
 6. Evenwichtig, denken en voelen in balans, eerlijk
 7. Gevoel toelaten, naar diepere waarheden zoeken, innerlijke wijsheid, analytisch
 8. Autoriteit, gezag, bereidheid om uitdagingen aan te gaan
 9. Loslaten, genieten, perfectie beogen
 10. Vertrouwen op materieel herstel, zelfvertrouwen, keuzebewust
 11. Evenwicht, balans tussen je mannelijke en vrouwelijke kant, seksuele groei
 12. Out of the box denken, creativiteit
 13. Transformatie
 14. Eigenzinnig, niet beïnvloedbaar
 15. Kunstzinnig, manipulatie
 16. Eenzaamheid, starheid
 17. Organisatietalent, ambitie, doelgericht
 18. Breeddenkend, tolerant
 19. Ervaringsgericht, eigen wil
 20. Bevestiging en affectie zoekend
 21. Veerkrachtig, gemakkelijk in publiek, praktisch
 22. Grote verantwoordelijkheidszin, idealistisch

 

 • >