Share

Ik ben niet trots om te zeggen dat ik me vroeger vaker heb bezondigd aan manipulatie. Ik was zo gefocust op het behalen van mijn doelen, no matter what… Vaak ging dat ten koste van anderen.

Totdat ik ​rond de eeuwwisseling op het pad van de bewustwording terechtkwam en ik een heel kritische spiegel voorgehouden kreeg. Ineens werd ik me bewust van wat ik al die jaren had gedaan. Verschrikkelijk was het – en ik heb mezelf er lang om veroordeeld – om te beseffen hoezeer ik mensen gekwetst had om mijn eigen voordeel te behalen.

Dat was het moment dat ik mezelf plechtig beloofde om vanaf dat punt alles in mijn leven met zuivere intenties te doen. Wat ben ik blij dat ik voor deze ommekeer heb gekozen! Mijn leven is zoveel waardevoller nu. Ik kan nu nog beter mijn doelen bereiken terwijl wel de relaties in mijn leven waardevol blijven.

Mijn manipulatieve verleden en de bewuste keuze voor de ommekeer hebben als gevolg dat ik nu heel goed in de gaten heb wanneer iemand in mijn omgeving het manipulatiespel speelt.

In dit eerste deel over manipulatie leg ik je uit wat manipulatie is, waarom mensen manipuleren en hoe manipulators te werk gaan. Verderop in ​dit artikel kun je de 6 signalen downloaden waaraan je een manipulator herkent.


Wat is manipulatie?

Een manipulator heeft als doel anderen te beïnvloeden om het gedrag of de perceptie van die ander te veranderen door middel van sluwe, achterbakse en bedrieglijke technieken. Dit is in het belang van de manipulator en gaat meestal ten koste van het slachtoffer.

Een manipulator kent vaak zeer goed de zwakke punten van zijn slachtoffer en dus ook de meest effectieve tactieken om te slagen in zijn of haar opzet. Dit wordt meestal bereikt door zorgvuldig bedekte agressie. En dat kan zo subtiel zijn, dat het niet gemakkelijk gedetecteerd kan worden.

Manipulators weten wat ze willen en doen hard hun best om het te krijgen. De tactiek die ze gebruiken draait om het krijgen van macht en controle, waardoor het slachtoffer zich in de hoek geduwd voelt. Van zodra dat gebeurt, is de kans groter dat het slachtoffer zal toegeven aan de eisen van de manipulator.


Waarom manipuleren mensen?

​Er zijn veel redenen om te manipuleren. Ze zijn net zo gevarieerd als de manipulators zelf.
Enkele drives zijn:

1. Macht en controle willen hebben in hun relaties met anderen


2. Hun gevoel van eigenwaarde verhogen; hun zelfvertrouwen is – al zou je dat niet denken – zeer laag


3. Ze hebben niet de sociale vaardigheden die nodig zijn om op een sociaal aanvaarde manier te krijgen wat ze willen


4. Bij sommigen gaat het zelfs zo ver dat ze niet in staat zijn zich in te leven in de gevoelens van anderen en hun eigen verlangens als belangrijkste stellen


​Download de 6 signalen waaraan je een MANIPULATOR kan herkennen


Hoe gaan manipulators te werk?

Er zijn vele technieken die manipulators kunnen gebruiken om macht en controle over hun slachtoffer te krijgen. Hier is een overzicht van een aantal manipulatietechnieken:

1. Laaiend van woede – Woede gebruiken om hun slachtoffers te shockeren. Vaak gaat het om gespeelde woede. De woede is gewoon een show om het slachtoffer zover te krijgen dat deze zich onderwerpt.


2. Bedekte intimidatie – Het slachtoffer wordt in de verdediging gedwongen door het gebruik van subtiele, indirecte of impliciete bedreigingen.


3. Van onderwerp veranderen – In plaats van een duidelijk antwoord te geven, zal de manipulator vaak van onderwerp veranderen, meestal zonder dat de verandering opgemerkt wordt.


4. Verwarring veinzen – De manipulator doel alsof hij of zij geen idee heeft waar het slachtoffer het over heeft, of in de war is door het onderwerp.


5. Onschuld veinzen – Suggereren dat er schadelijke zaken onbedoeld werden aangedaan of dat het niet gebeurd is.


6. Schuld opleggen – De manipulator beschuldigt een gewetensvol slachtoffer dat hij of zij niet genoeg om de zaak geeft of te egoïstisch is. Het slachtoffer voelt zich daardoor vaak schuldig of schaamt zich, en begint aan zichzelf te twijfelen.


7. Liegen – Tegen de tijd dat de waarheid blijkt, kan het te laat zijn om er iets aan te doen. Veel manipulators zijn experts in het liegen en doen dit op subtiele manieren die moeilijk te achterhalen zijn.


8. De waarheid verzwijgen – De bedoeling hiervan is om iets onschuldig te laten lijken, of minder schadelijk dan het in werkelijkheid was.


9. Minimaliseren – De manipulator beweert dat zijn of haar gedrag niet zo schadelijk als wordt gesuggereerd.


10. Het slachtoffer spelen – Zichzelf als een slachtoffer van de omstandigheden of van andere mensen voordoen, om medelijden of sympathie te halen bij zijn of haar gewetensvolle slachtoffer.


11. Zondebok aanwijzen – Het slachtoffer of andere mensen de schuld geven van de negatieve acties of gevolgen van hun daden. Dit helpt om de manipulator in een beter daglicht te stellen. Het kan schade aanrichten aan de relaties van het slachtoffer met andere mensen, die misschien niet eens betrokken zijn geweest.


12. Rationaliseren – De manipulator geeft redenen waarom zijn of haar gedrag gerechtvaardigd en passend was. In combinatie met de schuld opleggen of de zondebok aanwijzen, zal de manipulator zichzelf vaak als een slachtoffer laten lijken, en sympathie oproepen van het echte slachtoffer.


13. Verleiding – Met behulp van charme of vleierij de verdediging van het slachtoffer onderuit halen, zodat de manipulator vertrouwen en loyaliteit wint.


14. Schaamte – Sarcasme en beledigingen uiten, zodat het slachtoffer aan zichzelf begint te twijfelen, angstig wordt en zichzelf onwaardig voelt. Dit kan worden bereikt door een zeer subtiele woeste blik of een onaangename toon in de stem.


Volgende week, in het tweede deel over manipulatie zal ik het hebben over de dankbare slachtoffers van manipulators, over hoe je manipulatie kan herkennen en hoe je komaf kan maken met manipulatie.

In tussentijd ben ik alvast heel benieuwd welke van de hierboven genoemde manipulatietechnieken jij weleens opmerkt in jouw omgeving.

Wil je graag andere Pure PowerVrouwen behoeden voor manipulators? Deel dan dit bericht op Facebook, Twitter en LinkedIn via de knoppen hieronder.


​Anja


Share
 • Papier is zo gewillig. Was het allemaal maar zo simpel.

  Ik heb op mijn 37ste bewust besloten te leren manipuleren, daar ik niet langer het slachtoffer wilde zijn van het manipulatieve gedrag dat her en der op mij werd gericht. Net zoals ieder ander mens dat tegenkomt.

  Al van kind af aan bemerk ik de dubbele agenda’s van manipulators meestal erg snel, echter heb grote moeite om dat serieus te nemen en mij zelf niet de schuld te geven van andermans nare gedrag (hardnekkige reactie van oud zeer).

  Alle goede intenties die ik al jaren had voor anderen, kreeg ik lang niet altijd terug. Ondanks dat, dacht ik dat mensen elkaar altijd met goede intenties benaderden, zelfs al vertoonden ze naar gedrag. Een sprookje waar ik tot mijn 37ste in geloofde. Toen ik dat geloof opgaf, begreep ik heel veel gebeurtenissen een stuk beter.
  Goede intenties hebben, is niet iets dat anderen altijd maar automatisch voelen of met goede intenties terug beantwoorden. Het lijkt dat daar bepaald gedrag en uitstraling bij nodig is, zodat de ander het kan opmerken. Ook lijkt het te maken te hebben met wat je voor jezelf voelt. Maar dat verder ter zijde.

  Ik bleek er erg goed in te zijn, in een bepaalde vorm van manipuleren en vind het een naar gebeuren.
  Met mijn vorm van manipuleren ben ik in staat om met een lach en een vriendelijke zin iemand een heftige emotionele dreun te geven. Ondanks de effectiviteit, maakt het me triest en eenzaam als ik dat doe, en ook de ander zal zich verre van goed voelen.
  Ik ben dit alleen gaan gebruiken wanneer mensen mij erg onheus benaderen, om zelf niet meer het slachtoffer te hoeven zijn. Ik ben er niet trots op maar het geeft me de mogelijkheid om de ander zijn macht over mij uit zijn/haar handen te slaan.

  Zijdelings leerde ik ook manipuleren om iemands gedrag te sturen. Dat gebruik ik slechts af en toe en ook dat vind ik een misser van mezelf. Ik vind het respectloos, arrogant en maakt verbinding met de ander volkomen onmogelijk.

  Ik leer steeds beter voorkomen dat manipulators in mij een makkelijke prooi zien, dat scheelt een heleboel.

  Momenteel ben ik ook bezig met geweldloze communicatie. Daar ga ik mij verder in verdiepen en waarschijnlijk ook in conflictbeheersing. Daar hoop ik ook vaardigheden te leren zodat ik manipulators via een positieve weg kan spiegelen hoe ze zich gedragen. Er is al leed genoeg in de wereld.

 • Anja schreef:

  Bedankt voor je reactie Josephine. Wat moedig van je om dit zo openlijk toe te geven.
  Je hoeft inderdaad geen slachtoffer meer te zijn. En de meest “menselijke” manier op zo een eerste keerpunt is dan om naar de kant van de agressor te neigen. Maar door jezelf bewust te worden en jezelf in vraag te stellen, kan je uiteindelijk besluiten dat er nog een middenweg mogelijk is. Eens je die gevonden hebt, gaan er zóveel deuren open!
  Succes ermee!

 • Sofie schreef:

  Schaamte: wanneer ik iemand wees op het feit dat hij nooit het tijdstip van afspraak na kwam kreeg ik als antwoord: ben je zo autistisch?

  Bedekte intimidatie: bij aanvraag lange periode van verlof kreeg ik als antwoord: je hebt dit jaar van ons verantwoordelijkheden gekregen, denk er toch maar eens over na of je dit ECHT WEL wil….

 • Anja schreef:

  Dat zijn inderdaad serieuze manipulatietechnieken, waarvan de eerste agressiever en openlijker is dan de tweede.

  Een assertieve reactie van de laatste zou bijvoorbeeld kunnen zijn: “Ik ben me bewust van mijn verantwoordelijkheden. Dat is ook de reden waarom ik dit verlof wil. Door dit verlof in te plannen en voor mezelf te zorgen, zal ik mijn verantwoordelijkheden weer beter aankunnen. Dus ja, ik wil dit echt wel.”

 • DZ schreef:

  Je hebt mensen die soms wel 8 technieken om de beurt op je toepassen, dat is pas vermoeiend. Dit heb ik onlangs meegemaakt en het was best wel moeilijk om toch bij je standpunt te blijven en niet van het onderwerp af te dwalen.

  Soms is het echter moeilijk om een assertieve reactie te geven, vind ik, vooral als emotie meespeelt, maar oefenen baart kunst, toch?

 • Monique schreef:

  Weet je waar een manipulator echt een hekel aan heeft? Aan iemand die niet gevoelig is voor haar/zijn manipulatiepraktijken. Ik had zo’n leidinggevende in het verleden. Ze kon het niet uitstaan dat ik niet echt meedeed met haar spelletjes. Toen heeft ze me openlijk aangepakt door alleen mij kritiek te geven ten overstaan van mijn andere collega’s en ze werd heeeel boos (herkenbaar?). Ze ging met haar laptop klapperen en heel dramatisch doen. Nu heb ik 4 zussen en ik weet heel goed wat manipuleren is, dat heb ik jaren om me heen gezien.
  Nu had ik daar afscheid van genomen en ik had geen zin meer in deze sfeer en ik ben toen weggegaan. Ik heb daar nog wel een beetje spijt van, niet van het feit dat ik ben weggegaan, maar van het feit dat zij ook onze hogere baas had gemanipuleerd en deze mij niet meer heeft gevraagd wat mijn kant van het verhaal was. Het zij zo, maar ik was zo naïef om te denken dat het recht zou zegevieren.
  Ik ga er tegenwoordig maar vanuit dat zij zelf hun grootste vijand zijn en dat ze hun portie “karma” nog wel krijgen.

 • Anja schreef:

  Wat goed dat je de manipulatiepraktijken van anderen naast je kunt neerleggen Monique. Je kunt de ander immers niet veranderen.
  Zelf heb ik ook de ervaring dat wat je uitstuurt, je veelvuldig terug naar je toe krijgt. En dat geldt zowel voor positieve als voor negatieve zaken.

 • Marga Sijm schreef:

  Hallo Josephine,
  Wat jammer dat je het idee hebt ook te moeten manipuleren, terwijl je schrijft dat het eigenlijk naar vindt om te doen. Je bent zo bezig jezelf te beschermen dat je op dezelfde manier als de manipulators aan het werk gaat en daardoor ver van jezelf af komt te staan, vandaar het nare gevoel.

  Je schrijft over ‘oud zeer’. Dit is je ingang om aan alle mensen die je manipuleren te laten zien dat dit bij jou niet langer meer werkt.

  Verbeter de wereld, begin bij jezelf werkt echt.

  Hartelijke groet,
  Marga

 • Rebecca schreef:

  Wie kan mij raad geven om daarmee om te gaan? De ex van mijn vriend manipuleert hem al jaren en nu nog steeds. Ik kan dit niet langer aanzien. Heb haar hierover al aangesproken, maar krijg gemene opmerkingen en commentaar terug. Dingen die ik niet verdien.
  Ik zorg al meer dan een jaar mee voor hun kinderen, week om en om. Volgens haar ben ik rotslecht etc…
  Ik wil zo graag dat dit ophoudt. Maar hoe laat je het ophouden bij iemand die dit al heel haar leven doet?

 • Anja schreef:

  Wat vervelend voor je Rebecca, dat je al jarenlang geconfronteerd wordt met een manipulerend iemand die dicht bij je gezin staat. Ik begrijp dat het een behoorlijke belasting is op je gemoedsrust en je energie.
  Toch heeft het geen zin haar te willen veranderen. Een ander veranderen kan je immers niet, dat kan alleen maar de persoon zelf, als die daar werkelijk voor kiest. Als deze persoon er niet voor kiest en in de destructieve manipulatiepatronen blijft zitten, zit er voor jou niets anders op dan het los te laten, je eigenwaarde te vergroten, zodat het je niet meer kan raken en je kunt leven vanuit jouw kracht.
  Ik wens je veel succes!

 • Naomi schreef:

  Ik merk vaak dat mensen, vooral op het werk, een grote afgunst naar je voelen/hebben als je niet vatbaar bent voor manipuleren.
  Soms twijfel ik, is dit manipulatie? Meestal klopt mijn gevoel nav de innerlijke vrijheid die ik voel in mijn lichaam. Spanningen in mijn lijf geven aan dat iemand bewust manipulatie toepast, heb ik geleerd. Ik ben best zelfverzekerd en dat is blijkbaar geen aantrekkelijk eigenschap voor mensen, ook ben ik spontaan en onbevangen waardoor het niet direct zichtbaar is en misschien lijkt het dat ik me makkelijk laat beïnvloeden. Vorige week nog vertelde ik iemand over iets leuks wat ik ging doen. Daarbij kreeg ik een ongevraagd advies om te zorgen dat ik er dan goed, leuk uitzie, dan moet ik me een beetje optutten 🙂 Meen dat ze een make-upje bedoelt. Dan denk ik achteraf, waarom zeg je dat? Ben er niet op ingegaan, ik ben tevreden en heb geen zin in make up. Zie er, heel natuurlijk en verzorgd uit vind ik zelf. Vraag me dan toch af, is dit onbewust naïef advies of proberen te checken of ik ook onzekere eigenschappen heb of onzekerder te maken? Ik vraag me dit af omdat ik graag met mensen omga die zuivere intenties hebben.

 • nathalie schreef:

  Ik denk niet dat de persoon echt zaken te weten wou komen maar ik ken de situatie ook niet. Het is erg goed dat je zelfverzekerd bent! Daar knappen ze op af als manipulators.

 • Gina schreef:

  Ben sinds 3 maanden aan het daten met een man H.. Hij heeft 1 dochter waar hij voor door het vuur gaat. Afgelopen week heb ik aan hem gevraagd of zijn dochter op de hoogte is van onze afspraken. Ik zou het vervelend vinden wanneer zij via via hiervan zou horen. Hij vertelde dat hij haar geïnformeerd heeft maar dat ze me pas wilde ontmoeten wanneer het serieus zou zijn. H. en zijn ex hebben een moeilijke scheiding achter de rug en vlak erachteraan heeft hij, te snel, een nieuwe relatie gekregen. Zijn dochter kon hier niet mee omgaan en hij is daarom gekapt met die relatie.
  Nu dacht ik dat het leuk was om het meisje een berichtje te sturen dat ze op mijn FB kon kijken als ze dat wou, ze kon daar dan zien dat ik een eigen druk leven heb met eigen lieve dochters en dat ik geen bedreiging ben voor haar contact met haar vader. Verder een compliment gegeven met zo’n trotse vader… Echt met de beste intenties.
  H. was absoluut pissed. Zijn dochter was razend op hem. Ik moest haar met rust laten en gisteren stuurde hij me een bericht dat hij me erg manipulatief vond. Ik ben hier ontzettend van geschrokken. Ik heb wel 100 excuses gestuurd dat ik gezorgd heb voor een verstoring van hun relatie maar ben me eigenlijk nog steeds niet van enig kwaad bewust. Ik weet wel dat ik zoiets nooooit meer doe! En dat ik beter eerst met hem had moeten overleggen. Ik twijfel nu wel aan mezelf, ben ik écht manipulatief? Heb ik dan een blinde vlek?

 • Anoniem schreef:

  Mijn moeder heeft mij mijn hele leven lang gemanipuleerd en het is gewoon eng wat ze doet, zodra ze in mijn bijzijn is lijkt het wel alsof de hele energie in de kamer verandert en dat besefte ik vorige keer pas na afloop. Ze wist me weer helemaal in te pakken met zielige verhalen over hoe zwaar de scheiding was (voor haar) en dat ik zonder vader moest opgroeien ach dat was mijn eigen schuld maar het gemene is dat ze dat niet letterlijk zegt, al is het overduidelijk dat ze het wel bedoelt. Ik wilde als kind mijn vader niet zien zegt ze, ik snap dat echt niet. Maar ik kwam nu weer in haar manipulerende energie terecht en wist weinig anders dan ja te knikken, ik geloofde haar echt, alsof ik onder invloed was, zo eng. Inmiddels heb ik het op me laten inwerken en besef ik dat haar mooie verhaal helemaal niet klopt, liegen is weer wat ze doet.

 • Marie schreef:

  1 ding; mijn mooie innerlijk wilde mijn moeder bederven met haar vergiftigde manier van denken en doen. Blijf aub je mooie zelf. Het kwaad in een mens wordt vaak aangewakkerd als men een goed en innerlijk mooie mens (puur en zuiver) voor zich heeft. Dat zijn tegengestelde kanten; goed en kwaad. Vaak zit daar ook jaloezie bij. En zit er ook enorme onzekerheid aan ten grondslag. Ontwikkel jezelf beter in verbaal en non-verbaal afweren van zulke mensen zelfs als het je eigen moeder is. Ik heb na 52 jaar pas de moed gehad afstand te nemen van mijn moeders manipulerende gedrag. Krenken, kleineren waren haar liefste spelletjes. Ze heeft ook eerlijk gezegd dat ik een ongewenst kind was. Dus meer hoef ik niet te vertellen. All the best.

 • maike schreef:

  Er gaat een wereld voor mij open na het lezen over een manipulator. Het blijkt, hoe moeilijk dit te constateren, helemaal te passen bij mijn moeder. Ik ben sinds drie jaar niet echt meer in contact met haar en mijn vader, dit vanwege een simpel incident dat zij vergeten was een smsje te sturen en ik daarvan baalde. Dit heeft zij zo weten te verdraaien dat ik smsjes heb moeten ontvangen over hoe duister en donker ik ben en dit is letterlijk van kwaad tot erger geworden. Dankzij mijn vriend ben ik eindelijk gaan staan en heb durven schrijven aan mijn ouders hoe ik mij voel en wat het met mij doet. Ik krijg niets dan verwijt en vraag wanneer ik weer “normaal” ga doen via mijn zus en broertje terug van hun. Ongelooflijk als ik dit opschrijf denk ik echt hoe kan dit zo gegaan zijn, zij hebben zo veel kapot gemaakt en ik kan nergens met hun over in gesprek (mijn moeder kan en wil niet over pijnlijke dingen praten en ook niet over het verleden en mijn vader “begrijpt” er niets van en heeft zonder er de laatste twee jaar op terug te komen mij voor de keuze gesteld of je doet weer normaal of het hoeft niet meer). Ik wil mijn dochter beschermen, zelf verder groeien en met rust gelaten worden (niet telkens emotioneel chanterende berichten etc) maar het lijkt alsof niets tot hun doordringt (werkelijkheid opschrijven en mailen, niet reageren..).

 • herkenbaar schreef:

  Ik zie veel van mezelf terug. 🙁

 • Kim schreef:

  Ik ben echt ten einde raad momenteel.. Ik heb het laatste jaar enorm veel gedaan voor een ‘vriendin’ die ongeveer een anderhalf jaar geleden gescheiden is. Zij had werkelijk niemand, geen contact meer met haar ouders, geen vrienden, … en dan dus ook de scheiding nog. Ik heb haar door haar moeilijke periode uit gesleurd, haar overal mee naartoe genomen, voorgesteld aan mijn vrienden, op haar kinderen gelet, haar gezelschap gehouden op moeilijke dagen,… Zij was erg bang nooit meer iemand tegen te komen, dus in de zomer vorig jaar heb ik haar voorgesteld aan de beste vriend van mijn man (ook een vrijgezel). Dit klikte dan goed en ondertussen zijn ze een koppel. Maarre … van het moment dat het goed begon te gaan tussen hun is haar masker tov mij afgevallen. Het was duidelijk dat zij mij enkel als toegangsticket nodig had tot een vriendenkring en partner. Zij heeft het nu zover gekregen dat het lijkt tov haar vriend dat ik het probleem ben en een erg labiel persoon. Ze doet niets anders dan situaties uitlokken waardoor ik volledig van slag ben. Ik laat mijn emoties op dat gebied natuurlijk dan teveel meespelen en lijk dan idd altijd degene te zijn die problemen veroorzaakt. Tov onze vriendenkring is zij de toffe straffe madam die alles goed voorheeft met iedereen, en ze geeft haar zelf enorm veel lof dat iedereen haar zo graag heeft. Niemand begrijpt mijn verontwaardigde reacties, en dat vind ik erg. Op zich heb ik er geen probleem mee dat ze haar wil profileren, en er zelfs voor toneel speelt, maar dit moet niet ten koste van mij. Ik heb er enorm veel problemen mee in mijn huwelijk, want mijn man geeft uiteraard mij de schuld dat ik haar aan zijn beste vriend heb gekoppeld. Die hij nauwelijks nog te zien krijgt, want ontmoetingen mogen enkel nog bij haar thuis, en hij vind dat ok. Ik weet niet meer wat ik nog moet doen, want als het zo blijft doorgaan ben ik al mijn vrienden kwijt en gaat mijn huwelijk er aan kapot.. En dat allemaal omdat ik iemand erbovenop wou helpen die het moeilijk had. Ik verwacht geen dankbaarheid, maar respect is ver zoek vind ik.

 • Hennie schreef:

  Mijn psycholoog, waar ik een goed contact mee heb en die mij altijd op een voetstuk zet, dat ik zo’n goed en eerlijk mens ben en alles goed kan verwoorden wat er aan de hand is met mij, vertelde in het laatste gesprek dat ik soms stront eigenwijs bent (klopt wel een beetje), maar ook goed kan manipuleren!! Dat vind ik niet zo fijn om te horen, omdat iemand die manipulatief is, een negatief beeld is voor een ander, daar kan ik mezelf niet in vinden. Hoe moet ik daar mee omgaan??? Groet Hennie.

 • Patricia schreef:

  Hoe herkenbaar zo een dame (50) is met mijn dochter van 18 op de loop.
  Dochter 2 weken geleden een zelfmoord poging gedaan de dame was er als de kippen bij om de ambulance te regelen en mama… na 3 dagen pas gebeld door de dokter uit het ziekenhuis.

 • Paula schreef:

  Hoi kim, wat jij beschrijft ervaar ik ook soortgelijk op dit moment. Ik ben erg goedgelovig en het duurt lang voor ik zulke dingen door heb maar heb 8 jaar lang voor iemand klaar gestaan en er is flink misbruik van me gemaakt. Nu staat ze middenin mijn vriendenkring en weet iedereen tegen me te keren. Ik lig er nachten van wakker maar de enige oplossing die ik zie is me niet laten kennen, geen kwaad over haar spreken tegen anderen en rustig afwachten tot de rest haar ook ziet voor wat ze is.
  Ik hoop vooral dat anderen het sneller doorhebben dan ik want dit geeft serieus veel stress.

 • Maya schreef:

  Zou toch voorbijgaan aan de deuk die je ego mogelijk heeft opgelopen en het op een open manier bij jezelf bekijken. Dat kost even tijd en hopelijk ga je er vanuit dat je psycholoog het voor jouw welzijn zegt …?

  MGV

  Maya

 • Maya schreef:

  Zeer beklemmende situatie.
  Ik zou een professional inschakelen die je wat lucht,zuurstof en tips geeft.
  Voel me zelf ook een naïeveling doordat ik jarenlang een situatie niet heb doorzien en er zelfs volop aan mee gewerkt heb. Altijd maar goed willen doen en de wolf in schaapskleed vreet je ondertussen op. Je bent hier niet alleen in, hoop dat het je een beetje troost geeft.

  MVG

  Maya

 • Naomi schreef:

  In vrijheid leven is voor veel mensen erg lastig. Als je de macht hebt over jezelf hoef je geen macht over anderen te hebben. Manipuleren is een eigenschap die een angst laat zien bij degene die het toepassen. Als men doorheeft dat jij er niet intrapt, gaat men je haten en (collega’s) nare spelletjes spelen. Tegenwoordig moet je wel manipulatief zijn om ergens te werken lijkt het. Het wordt overal in onze maatschappij toegepast -voornamelijk door overheid- sterker nog; je wordt elke dag gemanipuleerd door de media, het journaal en ga zo maar door. Denk en voel voor jezelf, blijf leven vanuit je hart en laat je niet verleiden door haat en angst. Dat houdt in: hou van jezelf, wees niet bang om alleen te zijn. Manipuleer jezelf dmv mediteren is een beter idee, maak contact met het Goddelijke in Jezelf en wees vrij!

 • Joos schreef:

  Manipulatie is zeker iets waar ik heel veel last van heb gehad, en nog. En het is niet (zo begin ik steeds meer te geloven) iets van bepaalde mensen. Ik ben het met Naomi eens dat het een maatschappelijk verschijnsel is. De een is er wel beter in als de ander, en heeft slechte(re) intenties.
  Omdat het zo ‘gewoon’ is (zorg en dienstverlening zijn commerciële producten geworden) is manipulatie – vind ik – nog moeilijker te traceren. Ik moest (en moet) het altijd doen met wat heet een onderbuikgevoel, het gevoel van ‘er klopt iets niet’.
  Ik heb jarenlang samengeleefd met een heel onzekere man, zo blijkt. Hij kon dat feilloos verbergen, en wist mij de schuld te geven van de dingen die gebeurden, zodanig dat ik het zelf ook geloofde.
  Toen kwam bij mij een kentering. Maar we hadden inmiddels wel kinderen.
  Een oplossing leek mij relatietherapie.
  Ik vat hetgeen mij overkomen is, heel kort samen, maar als ik ergens gemanipuleerd ben is het wel in therapieland. Een van de dingen die heel manipulerend werken was de zin: ‘jij wil hem veranderen.’ Ik wilde een eerlijk contact, wat mijn inziens inhoudt dat hij oprechter communiceert. Dat is een gedragsverandering, en ja, dat wilde ik. Dus… ja, ik wilde hem veranderen.
  Maar die zin werkte heel invaliderend voor mij. Waar ik de moed verzameld had om mijn man te zeggen wat ik voelde bij hem, werd dit door de therapeut onderuitgehaald, en werd mijn man ‘niet aangesproken’. Het beruchte alternatief (als je je niet gelukkig voelt bij iemand) is gaan scheiden. Werd me heel vaak gezegd. Scheiden is soms een oplossing – dan kan het niet anders – maar oprecht contact maken/ creëren is beter. Een relatietherapeut zou daar bij kunnen helpen, lijkt mij toch?
  Misschien heb ik gewoon pech gehad, maar waar ik pijnlijk genoeg achterkwam, was dat deze therapeut zelf niet een beste relatie met zijn vrouw had, en het blijkt – uit verhalen van anderen – dat dit wel vaker voorkomt. Dat seksisme in de hulpverlening nogal eens lijkt te bestaan.
  Ik ben heel boos geweest op deze therapeut, en heb nadien besloten heel duidelijk tegen mijn man te zeggen dat ik vond dat hij ‘het leugenachtige’ in zijn gedrag moest veranderen, wilde hij het huwelijk in stand houden.
  Deze gesprekken gingen niet van een leien dakje, maar ik heb hem nu wel bereikt.
  Zinnen als ‘een man kan nu eenmaal niet zijn gevoelens uiten; tik een man nooit op de vingers, want daar kan hij niet tegen en je lijkt zijn moeder wel’ zijn ook heel, heel manipulatief. En ik ben er jaren ingetrapt.
  Ik denk persoonlijk dat ‘dé man’ niet bestaat, dat biologische verschillen niet allesbepalend zijn (dat cultuur misschien toch ook wel een grote rol speelt) en dat we in dit manipulatieve netwerk gevangen zitten, als man en als vrouw.
  Een lang verhaal om mijn ervaringen te delen met manipulatie. En dit is dan nog maar één voorbeeld.
  En tenslotte, mijn man en ik zijn tegenwoordig redelijk gelukkig met elkaar, en ja, dat komt omdat hij is veranderd.

 • Amalia schreef:

  Zo jammer Joos dat het jou allemaal in de schoenen werd geschoven. Gelukkig ben je er wijzer en krachtiger uitgekomen.
  Ik stoor me al jaren aan mannen die dit soort uitspraken doen. Ik vind het niet meer dan normaal dat je als geliefden elkaar tegemoet komt. Dat noem ik niet iemand veranderen.
  Ik merk dat ik door het signaleren van dit gedrag geen lange relaties heb. Op het moment dat de relatie een punt bereikt waarop je elkaar tegemoet moet komen lijkt het een eenrichtingsweg te worden. Als ik niet de persoon kan vinden die mij niet tegemoet wilt komen of elke keer een andere weg inslaat als ik hem tegemoet kom, dan blijf ik liever alleen.
  Gelukkig is het bij jou goed gekomen. Het toont dat er naar je is geluisterd en dat je bent gehoord. Ik geloof dat voor veel vrouwen dat het belangrijkste is. En niet het steeds de relatie naar zijn hand te willen zetten. Of terwijl de relatie te willen manipuleren.

 • Descamps schreef:

  Na 40 jaar huwelijk ben ik gestopt met onze relatie en ben gescheiden. Ik heb sinds 21 jaar chronisch vermoeidheidssyndroom omwille van mijn relatie. Ik ben nu herstellende.
  Ik had 7 jaren geen symptomen toen ik, tegen zijn zin, uit werken ben gegaan. Ik heb me toen kunnen ontplooien door wetenschappelijke studies te verrichten naast mijn routine werk. Helaas heeft men mij overbelast en kreeg ik een burn-out.
  Ik heb een academische graad van hobo en barokhobo behaald.
  Mijn ex heeft me emotioneel gechanteerd. Ik kan me sinds kort zo voelen en gedragen dat hij mij geen angst meer inboezemt. Ik ben verhuisd naar Oostenrijk, maar kan echter nooit meer werken. Ik heb vorig jaar mijn pillen afgebouwd, zonder medeweten van mijn psychiater, en toen is mij duidelijk geworden wat er in mijn relatie mis ging.
  Ik ben hoogbegaafd en heb uitdagingen nodig, maar mijn fysieke krachten zijn pover.
  Mijn ex heeft mij volledig afgezonderd van onze vier dochters. Ik heb mijn kleinkinderen niet meer mogen zien van hen. Ik ben bereid alle contact met hen op te geven om mijn rust en veiligheid te vrijwaren. Mensen die ook te maken hadden met emotionele manipulatie zeggen dat ik geen adres, noch telefoonnummer aan hem mag geven, maar mijn psychologe, mijn familie en vrienden zeggen dat ik overdrijf.
  Vorige week vroeg ik mijn ex om een beetje meer geld (ik heb in onze scheiding slechts 75.000€ gekregen waar ik juridisch recht op heb, hij heeft 800.000€ bezittingen.). Ik had vooraf een betonnen muur om me heen gebouwd, dat hij me niet zou raken, wat zijn antwoord ook zou zijn. Als narcist antwoordde hij dat hij niet meer kon betalen. Ik heb hem geantwoord dat ik mijn plan zou trekken en dat ik een huisje van 20 m2 zou bouwen. Op dat moment was ik verbaasd over mezelf en voelde me sterker dan ooit.

 • mirjam schreef:

  Hoe kan ik aan het tweede deel komen?

 • Anja schreef:

  Het tweede deel vind je door op de link “tweede deel over manipulatie” in het artikel te klikken. Ofwel via deze link: https://ppv.hs1.biz2web.eu/manipulatie-deel2.html

 • Lorien schreef:

  Hey heb juist hetzelfde meegemaakt. Ze kreeg hem zo ver dat hij aantrekkingskracht kreeg en alles deed voor haar tot hij me bedrog met haar. Ze vertelde dat dan aan een vriendin van me zodat ik het zeker zou weten.

 • Emily schreef:

  Wow ik vind dit een heftig verhaal. De situatie waar je haar uit wou helpen vanuit een mooi goed hart ontstaat nu juist voor jou! Wat een omgekeerde karma/ironie. Ik weet natuurlijk niet alles, maar het lijkt me dat je dat niet verdient! Misschien was het niet voor niets dat ze voorheen iedereen kwijt is geraakt. Mensen die nep doen vallen uiteindelijk vaak toch door de mand en raken langzamerhand iedereen kwijt. Ik geloof dat als jij zelf een liefdevol persoon blijft voor anderen en jezelf jij niet alleen achter zal blijven. Zij is jouw eigen huwelijk zeker niet waard! Laat dat niet gebeuren. Succes

 • els schreef:

  Hoi Joos, grote dank!!! zit zelf in een 45 jarige relatie met een meester in manipuleren, heb zowat alles meegemaakt wat maar mogelijk is met als resultaat….. ik sta in mijn kracht, ben eerlijk en recht door zee en niet meer te manipuleren. In deze wereld waar we nu leven EEN WONDER.
  Zou graag met je in contact willen komen om te delen en te verspreiden voor degene die nog… gevangen…. zitten.
  Dankbare groet

 • els schreef:

  Hallo Maya,
  Blijf eerlijk en recht door zee. Geef alles maar dan ook echt alles aan jezelf en geef niets meer weg. Word de beste vriendin van jezelf. Erken dat je jezelf gewoon weggegeven hebt en er dankbaarheid of zoiets voor terug wou hebben. Dat je ergens voor een ….heilige…. wou spelen. Niet bewust maar gewoon omdat je van t goede soort bent!
  En zie het als een hele waardevolle les.
  warme hartelijke groet Els

 • WitteWolf schreef:

  Hey Anja,

  Ik heb net een relatie met zo’n vrouw achter de rug. Ik vroeg me af waardoor jij het besefte dat je een manipulator was en vooral waarom je toch de ommekeer hebt gemaakt, aangezien ik me kan voorstellen dat het makkelijker is om niet te veranderen. Mijn ex, waar ik ook mee samenwerk heeft me een paar maanden zo gebruikt en is nu nog steeds bezig met spelletjes. Door bijvoorbeeld mij een schuldgevoel te geven, praten over dingen waarvan ze weet dat het me pijn deed enzo. Ik wil haar ook niet meer terug, omdat ik nu besef dat alles wat ze zegt en doet altijd zorgvuldig gepland is, maar ik heb ook ergens medelijden met haar. Vandaar mijn vraag aan jou. Ik ben dan wel geen therapeut of psychiater, maar ik zou haar op zijn minst willen zeggen dat haar leven zoveel beter kan zijn. Anderen zeggen me dat het een verloren zaak is, maar ik weiger om dat te geloven. Alvast bedankt

 • Anja schreef:

  Dankjewel voor je bericht. Het besef kwam toen ik in een opleiding een overzicht maakte van hoe mijn leven gelopen was. De hele reflectie daarrond leidde uiteindelijk tot het besef.
  En ja, het was gemakkelijker geweest om niet te veranderen. Maar ik zag dat de kost veel te groot was geweest altijd. Mijn relaties met de mensen rondom mij zijn zoveel waardevoller nu. En ik kan trouw blijven aan mezelf.

 • Maya schreef:

  Dankje Els, doet goed!
  ????????

 • lucica schreef:

  Dag Rebecca, het zou jouw vriend moeten zijn die zich niet langer laat manipuleren. Zijn relatie met een manipulatief partner bevindt zich in het verleden, nu is hij samen met jou en haar manipulatie heeft invloed op jullie beiden.
  Ik vind het top dat jij mee voor de kindjes zorgt. Blijf dit met overtuiging doen – de kinderen zullen dit onthouden. Laat aan jouw partner en de kids zien dat je het tegenovergestelde bent van wat zij beweert.
  Wie goed doet, krijgt vroeg of laat goed terug – ik geloof daarin.
  Groetjes,
  Lucia.

 • >